Bridgeclub Coriovallum

Clubparen competitie 2013

De door de wedstrijdleiding gecorrigeerde eindstand van de Clubparen competitie 2013 vindt u hier.

Bepalingen clubparencompetitie 2013    

De clubparencompetitie bestaat uit acht zittingen van 24 spellen. Indien men een zitting mist krijgt men hiervoor het gemiddelde van de gespeelde zittingen met een maximum van 52,50%. Voor een tweede gemiste zitting krijgt men het gemiddelde met een maximum van 50%. Voor een derde gemiste zitting, evenals voor het afwezig zijn op de laatste avond krijgt men een score van maximaal 45%. Geeft men echter geruime tijd van tevoren aan dat men de laatste avond verhinderd is, dan geldt een maximum van 50%.
Een paar dat vier wedstrijden mist moet degraderen, tenzij er omstandigheden zijn die rechtvaardigen dat het paar niet degradeert. 

Afmeldingen dienen tijdig te worden doorgegeven aan Hub Houben (045-5414046).
Afmeldingen na 18.30 op de wedstrijdavond worden bestraft met een aftrek van 5% van het eindtotaal. 

Invallers (ook leden van een andere club) zijn toegestaan, mits deze geen versterking zijn. Voor invallers is altijd toestemming van de wedstrijdleider vereist. 

Een volledig ingevulde systeemkaart van een gangbaar model is voor alle groepen verplicht (twee identieke exemplaren). 

Het speeltempo bedraagt gemiddeld 7  minuut per spel. Er wordt gespeeld op basis van de bridgeklok. Indien U vijf minuten voor het einde van de ronde nog niet bent begonnen aan het laatste spel, dan moet U de dienstdoende arbiter hiervan in kennis stellen (normaliter krijgt U een score van 50% op het gemiste spel). Bij overtreding van deze regel krijgen beide paren een score van 40%. Een tweede overtreding zal aanmerkelijk zwaarder worden bestraft. Voor het wisselen tussen de ronden krijgt U twee minuten de tijd. 

De nummers 1 van elke groep zijn clubkampioen.
In groep A degraderen de laatste drie paren.
In groep B promoveren de eerste drie paren. 

Bij vergissingen en overtredingen van het wedstrijdreglement is men verplicht de dienstdoende arbiter te roepen. 

Het is verboden om in de eerste ronde na een rondpas opnieuw te geven. 

Indien uit twee paren, spelend in verschillende groepen, een gelegenheidspaar wordt gevormd, wordt de score (verlies t.o.v. 50%) gedeeld. Indien uit twee paren, spelend in dezelfde groep, een gelegenheidspaar wordt gevormd, geldt voor beide paren de behaalde score. 

U dient uiterlijk tien voor acht aanwezig te zijn!

Namens de WeCo,  W. Verhoef